Latvian rusu

Privātuma politika

2.1. Pasūtīt preces "ABC rotaļlietas" interneta veikalā Pircējs var:
2.1.1. Reģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā - ievadot reģistrācijā pieprasītos datus;
2.1.2. Nereģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā.
2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1.noteikumos punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Pārdevējs, jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, precīza piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2.punktā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai realizētu preces/pakalpojumus "ABC rotaļlietas" interneta veikalā, Pārdevēja veiktspējas, analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām.
2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču/pakalpojumu pārdošanas mērķiem, Pircējs arī piekrīt, ka Preču pasūtīšanai nepieciešamās informācijas ziņas tiks nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
2.5. Pircējs, reģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā, kā arī pasūtot preces, apņemas glabāt un neizpaust nevienam pieslēgšanās informāciju.
2.6. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz reģistrācijas formā, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.
2.7. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, kļūdainu personas datu labošanu, bloķēt vai dzēst, rakstot e-pastu uz info@abcrotallietas.lv vai zvanot pa tālruni +371 64 685 053. Šajā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāizpilda pircēja pieprasījums ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā.
2.8. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu avotiem un datiem, to apstrādes mērķi, saņēmējiem, kuriem dati tiek sniegti un kuri tika sniegti vismaz pēdējā gada laikā.
2.9. Pircējam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai viņa personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus.
2.10. Datu pārvaldītājs atzīst un ievēro katra pircēja tiesības uz privātumu, kurš reģistrējas interneta veikalā "ABC rotaļlietas" (www.abcrotallietas.lv). Datu pārvaldītājs apkopo un izmanto Pircēja personas datus (vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu interneta veikala reģistrācijas formā norādīto informāciju), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus, vai izpildītu citas līgumsaistības. Veicot pasūtījumu vai reģistrējoties, klients piekrīt preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, kas 2.3.nosaka, ka, apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti interneta veikalā "ABC rotaļlietas", lai analizētu Pārdevēja aktivitātes un izmantotu to mārketinga mērķiem. Tas ietver arī reklāmas un informatīvo ziņojumu nosūtīšanu, reģistrējoties Pircējs piekrīt saņemt jaunumus un līdzīgus materiālus, no kuriem Pircējam ir tiesības atteikties.
2.11. Datu pārvaldītājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar precīzu Pircēja pasūtījuma izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var tikt atklāti trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
2.12. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai aizsargātu datus no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.
2.13. Personas, kuras piekritušas, ka viņu dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti aktīvā datu bāzē un 2 gadus tiek izmantoti tiešā mārketinga mērķiem. Pircēja dati tiek glabāti 2 gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas. Pēc šī termiņa klienta dati tiek (automātiski) dzēsti. Personas datu automātisku dzēšanu uzrauga atbildīgā persona.

Rakstiet
Zvaniet