Latvian rusu

Iepirkšanās noteikumi un nosacījumi

Šie zemāk minētie UAB “Evilsa“ preču pirkšanas / pārdošanas noteikumi, ir pilns nosacījumu kopums, kas attiecas gan uz Jums (pircēju), gan uz UAB “Evilsa“ (turpmāk tekstā saukts par “ABC rotaļlietas”, interneta veikals, pārdevējs).

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie preču pirkšanas / pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - Noteikumi) ir Pusēm obligāts juridisks dokuments, kas nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības, pienākumus un atbildību, Pircējam iegādājoties preces “ABC rotaļlietas” interneta veikalā.
1.2. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt šos noteikumus, ņemot vērā likumā noteiktās prasības. Par izmaiņām pircējs tiek informēts ar “ABC rotaļlietas” interneta veikala mājas lapā. Pircējam, iepērkoties “ABC rotaļlietas” interneta veikalā, attiecas Noteikumi, kas ir spēkā no pasūtījuma veikšanas brīža.
1.3. Tiesības ieprikties interneta veikalā ir:
1.3.1. Fiziskās personas, t.i., personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēja nav likumā ierobežota ;
1.3.2. Nepilngadīgie vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot gadījumus, ja viņi var patstāvīgi rīkoties ar saviem ienākumiem;
1.3.3. Juridiskas personas;
1.3.4. Visu iepriekšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.
1.4. Apstiprinot noteikumus, Pārdevējs garantē, ka saskaņā ar 1.3. punktu, Pircējam ir tiesības iegādāties preces "ABC rotaļlietas" interneta veikalā.
1.5. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Pircējs interneta veikalā "ABC rotaļlietas" ir noformējis preču grozu, norādījis piegādes adresi, izvēlējies apmaksas veidu un iepazinies ar Pārdevēja noteikumiem, noklikšķinot uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu” (sk. 5. punktu “Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība, noteikumi”).
1.6. Katrs līgums, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju, tiek glabāts "ABC rotaļlietas" datu bāzē, kā arī papīra formātā uzņēmuma e-komercijas nodaļā.

2. Privātuma politika un personas datu aizsardzība

2.1. Pasūtīt preces "ABC rotaļlietas" interneta veikalā Pircējs var:
2.1.1. Reģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā - ievadot reģistrācijā pieprasītos datus;
2.1.2. Nereģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā.
2.2. Pircējs, pasūtot preces 2.1. noteikumos punktā paredzētajos veidos, attiecīgajos informācijas laukos, ko nodrošina Pārdevējs, jānorāda Pircēja personas dati, kas nepieciešami pasūtījuma pareizai izpildei: vārds, uzvārds, precīza piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
2.3. Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka 2.2. punktā norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai realizētu preces/pakalpojumus "ABC rotaļlietas" interneta veikalā, Pārdevēja veiktspējas, analīzes un tiešā mārketinga vajadzībām.
2.4. Piekrītot, ka Pircēja personas dati tiek apstrādāti Pārdevēja preču/pakalpojumu pārdošanas mērķiem, Pircējs arī piekrīt, ka Preču pasūtīšanai nepieciešamās informācijas ziņas tiks nosūtītas uz Pircēja norādīto e-pastu un tālruņa numuru.
2.5. Pircējs, reģistrējoties "ABC rotaļlietas" interneta veikalā, kā arī pasūtot preces, apņemas glabāt un neizpaust nevienam pieslēgšanās informāciju.
2.6. Pircējs piekrīt, ka personas dati, kurus viņš brīvprātīgi sniedz reģistrācijas formā, tiks apstrādāti saskaņā ar šiem noteikumiem.
2.7. Pircējam ir tiesības piekļūt saviem personas datiem un tiesības pieprasīt nepareizu, nepilnīgu, kļūdainu personas datu labošanu, bloķēt vai dzēst, rakstot e-pastu uz info@abcrotallietas.lv vai zvanot pa tālruni +371 67 870 116. Šajā gadījumā pārdevējam nekavējoties jāizpilda pircēja pieprasījums ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā.
2.8. Pircējam ir tiesības saņemt informāciju par viņa personas datu avotiem un datiem, to apstrādes mērķi, saņēmējiem, kuriem dati tiek sniegti un kuri tika sniegti vismaz pēdējā gada laikā.
2.9. Pircējam ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, dzēšanu vai viņa personas datu apstrādes apturēšanu, izņemot glabāšanu, ja dati tiek apstrādāti, pārkāpjot likuma noteikumus.
2.10. Datu pārvaldītājs atzīst un ievēro katra pircēja tiesības uz privātumu, kurš reģistrējas interneta veikalā "ABC rotaļlietas" (www.abcrotallietas.lv). Datu pārvaldītājs apkopo un izmanto Pircēja personas datus (vārdu un uzvārdu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi un citu interneta veikala reģistrācijas formā norādīto informāciju), lai apstrādātu preču vai pakalpojumu pasūtījumus, vai izpildītu citas līgumsaistības. Veicot pasūtījumu vai reģistrējoties, klients piekrīt preču pirkšanas-pārdošanas noteikumiem, kas 2.3. nosaka, ka, apstiprinot šos noteikumus, Pircējs piekrīt, ka Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti interneta veikalā "ABC rotaļlietas", lai analizētu Pārdevēja aktivitātes un izmantotu to mārketinga mērķiem. Tas ietver arī reklāmas un informatīvo ziņojumu nosūtīšanu, reģistrējoties Pircējs piekrīt saņemt jaunumus un līdzīgus materiālus, no kuriem Pircējam ir tiesības atteikties.
2.11. Datu pārvaldītājs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Datu pārziņa partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar precīzu Pircēja pasūtījuma izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var tikt atklāti trešajām personām tikai saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.
2.12. Personas dati tiek apstrādāti, izmantojot drošus pasākumus, lai aizsargātu datus no nelikumīgas izdzēšanas, izpaušanas vai citām nelikumīgām darbībām.
2.13. Personas, kuras piekritušas, ka viņu dati tiek izmantoti tiešā mārketinga nolūkos, tiek glabāti aktīvā datu bāzē un 2 gadus tiek izmantoti tiešā mārketinga mērķiem. Pircēja dati tiek glabāti 2 gadus pēc pēdējā pirkuma veikšanas. Pēc šī termiņa klienta dati tiek (automātiski) dzēsti. Personas datu automātisku dzēšanu uzrauga atbildīgā persona.

3. Pircēja tiesības un pienākumi

3.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces "ABC rotaļlietas" interneta veikalā saskaņā ar šiem noteikumiem un citu noteikto kārtību, kas norādīta šī interneta veikala informācijas sadaļās.
3.2. Pircējam ir tiesības atteikties no pirkšanas / pārdošanas līguma ar "ABC rotaļlietas" interneta veikalu, par to paziņojot Pārdevējam saskaņā ar instrukcijām, kas norādītas noteikumu 8.punktā - preces un naudas atgriešana ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) darba dienu laikā no piegādes dienas, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar atcelt pēc LR likumiem (informācija vietnē http://www.ptac.gov.lv/lv/content/par-ptac).
3.3. Noteikumu 3.2. punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot tikai tad, ja preces nav sabojātas vai to izskats nav mainījies, kā arī tās nav lietotas.
3.4. Pircējs apņemas pieņemt pasūtītās preces un samaksāt par tām noteikto cenu.
3.5. Ja pircēja reģistrācijas veidlapā sniegtā informācija mainās, pircējam tā nekavējoties jāatjaunina.
3.6. Pircējs apņemas nenodot savu pieteikšanās informāciju trešajām personām. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs, izmantojot saziņas līdzekļus, kas norādīti sadaļā “Kontakti” (tālrunis / e-pasts).
3.7. Pircējs, izmantojot interneta veikalu "ABC rotaļlietas" piekrīt šiem pirkšanas un pārdošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot un nepārkāpt LR tiesību aktus.

4. Pārdevēja tiesības un pienākumi

4.1. Pārdevējs apņemas pilnveidot visus nosacījumus, lai Pircējs varētu pareizi izmantot "ABC rotaļlietas" interneta veikala pakalpojumus.
4.2. Ja Pircējs mēģina sabojāt Pārdevēja "ABC rotaļlietas" interneta veikala darbības stabilitāti un drošību vai pārkāpj saistības, Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja piekļuvi interneta veikalam vai izņēmuma gadījumos atcelt Pircēja reģistrāciju.
4.3. Pārdevējs apņemas ievērot Pircēja tiesības uz privātuma aizsardzību attiecībā uz Pircēja personisko informāciju, kas norādīta "ABC rotaļlietas" interneta veikala reģistrācijas formā.
4.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz Pircēja norādīto adresi.

5. Preču pasūtīšana, cenas, apmaksas kārtība un nosacījumi.

5.1. "ABC rotaļlietas" interneta veikalā Pircējs var ieprikties 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā, izņemot gadījumos, ja šis interneta veikals nav sasniedzams tehnisku iemeslu dēļ.
5.2. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Pircējs noklikšķina uz pogas “Apstiprināt pasūtījumu”, un, saņemot pasūtījumu, Pārdevējs to apstiprina - nosūta apstiprinājuma vēstuli uz Pircēja norādīto e-pastu.
5.3. Produktu cenas "ABC rotaļlietas"
interneta veikalā un pasūtījuma apkopojumā ir norādītas eiro, ieskaitot PVN.
5.4. Ja Pircēja pasūtījuma summa ir mazāks par €9.99, tiek piemērota papildus pasūtījuma administrēšanas maksa - €1.99.
5.5. Pircējs maksā par precēm vienā no šiem veidiem:
5.5.1. Apmaksa ar iepriekš sagatavotiem norādījumiem, bankas pārskaitījums caur drošu norēķinu sistēmu „PaySera“- izvēloties vienu no bankas logotipiem, kuru norādījāt maksājuma logā, jūs samaksāsiet, neievadot papildu datus. Izvēloties šādu saiti, klients tiek novirzīts uz izmantoto banku sistēmu, kur viņam atliek tikai pieteikties un apstiprināt samaksu par izvēlētajām precēm saskaņā ar pasūtījumā izveidoto galējo maksājuma summu. Pasūtījuma veidlapa tiek aizpildīta automātiski, un šādā gadījumā Pārdevējs tiek nekavējoties informēts par veiksmīgo samaksu neatkarīgi no izmantotās internetbankas sistēmas un/vai diennakts laika. Tādā veidā tiek paātrināts preču sagatavošanas, nosūtīšanas un saņemšanas process. Norēķinoties, izmantojot maksājumu sistēmu, tiek piemērota zemāka naudas pārskaitījuma maksa. Visi nosacījumi, privilēģijas un noteikumi, kurus piemēro starpnieks, attiecas uz klientu, kurš maksā šādā veidā.
5.5.2. Maksājums ar parastu bankas pārskaitījumu ir priekšapmaksa, kad Pircējs veic vietējā maksājuma rīkojumu tieši uz UAB "Evilsa" SwedBank bankas kontu. Sīkāka informācija par pasūtījumu tiek iesniegta pirms pasūtījuma apstiprināšanas, kā arī priekšapmaksas un PVN rēķinos. Klients, kurš neizmanto elektronisko banku, var izdrukāt rēķinu un veikt pārskaitījumu savā bankas filiālē. Pircējam maksājuma veidlapas sadaļā “Maksājuma mērķis” jānorāda pasūtījuma numurs, kas norādīts pasūtījuma apstiprinājuma e-pastā. Bankas komisijas par naudas pārskaitīšanu uz UAB "Evilsa", SwedBank kontu netiek iekļautas klienta rēķinā par precēm. Pārdevējs nav atbildīgs par šādu maksu piemērošanu un/vai apmēru. Pirms bankas pārskaitījuma veikšanas pārliecinieties, vai esat apstiprinājis pasūtījumu un saņēmis e-pastu, kas to apstiprina, pretējā gadījumā pasūtījums netiks reģistrēts sistēmā. Uzmanību! Maksājot šādā veidā naudas līdzekļu ieskaitīšana notiek tikai pēc Jūsu standarta internetbankas sniedzēja (Jūsu bankas) kārtības, bet pārskaitījumi ieskaitīti tika noteiktos intervālos, attiecīgajās dienās. Veicot norēķinus šādā veidā, klientam ir jāzina naudas pārskaitījuma ilgums un precizitāte saskaņā ar viņa izmantotās bankas noteikumiem, šajā gadījumā pārdevējs nav atbildīgs par līdzekļu ieskaitīšanu un pasūtījums tiek izpildīts tikai tad, kad naudas līdzekļi parādās UAB "Evilsa", SwedBank bankas kontā.
5.5.3. Apmaksa ar bankas karti kurjeram piegādes brīdī - ja pircējs pasūtījuma laikā izvēlas preču piegādes pakalpojumu ar kurjeru, apmaksu var veikt arī piegādes brīdī. Šāds pakalpojums maksā papildus €1.99 un ir iekļauts klienta rēķinā.
5.6. Pircējs, izvēloties bankas pārskaitījuma pakalpojumus, apņemas nekavējoties samaksāt par precēm, jo tikai pēc maksājuma saņemšanas par precēm notiek pasūtījuma apstrāde un sākas preču nosūtīšanas process.
5.7. Pārdevējs pircējam izsniedz rēķina elektronisko versiju, priekšapmaksas rēķina variantu uz norādīto e-pastu, kas tiek saņemts uzreiz pēc pasūtījuma apstiprināšanas. Galējais rēķins tiek izrakstīts pēc apmaksas, šāda rēķina papīra formātā tiek piegādāta kopā ar precēm, elektroniskā formātā tiek nosūtīta uz e-pastu.

 

6. Preču piegāde

6.1. Pircējam, kura pasūtījuma summa pārsniedz €150, ir tiesības uz bezmaksas preču piegādi ar VENIPAK kurjeru DPD kkurjeru uz viņa norādīto adresi vai bezmaksas preces piegādi uz kādu no izvēlētajām Omniva vai DPD preču saņemšanas punktiem.
6.1.2. Standarta piegādes cena ar VENIPAK kurjeru ir 5.99 €, caur DPD kurjeru 6.99 €. Šāda veida piegāde ir viena no pircējam piedāvāto preču atņemšanas iespējām, kad preču summa nepārsniedz 150 €. Piegāde tiek veikta uz pircēja norādīto adresi visā Lietuvā.
6.1.3. Standarta piegādes cena uz DPD sūtījuma punktiem maksā €5.49. Piegāde notiek uz pircēja izvēlēto DPD sūtījumu punktu visā Latvijā. Izņemot sūtījumu, Jums ir jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam, sūtījums tiek piegādāts tikai tai personai, kuras vārds un uzvārds ir norādīts pasūtījumā. Par precēm, kas piegādātas uz nosūtīšanas punktu, tiek informēts SMS veidā. Sūtījums tiek glabāts DPD sūtījumu punktā vietā 7 kalendārās dienas.
6.1.4. Ja Jūsu pasūtījuma summa nesasniedz €50, standarta piegādes cena uz Omniva pakomātiem ir €3.99. Piegāde notiek uz pircēja izvēlēto Omniva pakomātu visā Latvijā. Par preču piegādi uz pakomātu, tiek informēts ar SMS īsziņu, kurā norādīts pakomāta durvju kods, kas nepieciešams pakomāta nodalījuma atvēršanai. Sūtījums tiek glabāts Omniva pakomātā 7 kalendārās dienas.


6.2. Pircējs, izvēloties piegādes pakalpojumu pasūtīšanas laikā, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu.
6.3. Pircējs apņemas preces pieņemt pats. Gadījumā, ja Pircējs pats nevar preces pieņemt un preces tiek piegādātas uz norādīto adresi, Pircējs nav tiesīgs izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizam subjektam.
6.4. Visas preces piegādā ar "Venipak", "DPD" vai "Omniva LV" uz adresi, kas norādīta Jūsu pasūtījuma informācijā.
​6.5. Sūtījumi klientiem tiek piegādāti darba dienās ar trim intervāliem Jūsu komfortam. Piegādes laiks ir no 8:00 līdz 17:00.
6.6. Nav iespējams norādīt konkrētas stundas, kad pasūtījums tiek piegādāts ar kurjera palīdzību.
6.7. Provizoriskais piegādes laiks dienās ir norādīts katras preces aprakstā.
6.8. Pārdevējs piegādā preces Pircējam 7 darba dienu laikā. Šie nosacījumi ir provizoriski, turklāt neattiecas uz gadījumiem, kad nepieciešamās preces neatrodas Pārdevēja noliktavā un Pircējs tiek informēts par pasūtīto preču trūkumu. Tajā pašā laikā Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt. Šajā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un vienoties par piegādes noteikumiem.
6.8.1. Ja preces atrodas pārdevēja noliktavā, pēc pasūtījuma apmaksas saņemšanas, pircējam tiek izsūtītas tajā pašā darba dienā (vai nākošajā, ja pasūtījums veikts brīvdienās) visā Latvijas teritorijā. Tas ir spēkā, ja pasūtījums ir izveidots pirms pulksten 15:00, kad preces tiek piegādātas no noliktavas kurjerdienestam. Pasūtījumi, kas iesniegti pēc šī termiņa, tiks apstrādāti nākamajā darba dienā. Veiksmīgi nosūtot preces, pircējs tiek informēts ar automātisku ziņojumu e-pastā un īsziņā. Preces tiek piegādātas nākamajā darba dienā tikai ar šādiem nosacījumiem:
6.8.1.1. Pasūtījums tiek izveidots līdz darba dienai plkst.15:00 un tiek nekavējoties apmaksāts ar bankas pārskaitījumu vai tiešu bankas pārskaitījumu sistēmā;
6.8.1.2. Pasūtījums tiek noformēts darba dienās līdz pulksten 15:00, un tiek izvēlēts maksājuma veids ar skaidru naudu vai ar karti kurjeram;
6.8.1.3. Pasūtītās preces atrodas pārdevēja noliktavā, jebkurā citā gadījumā tiek piemēroti parastie piegādes noteikumi;
6.8.2. Ja pasūtījums tiek noformēts līdz 15:00 darba dienās, bet maksājums tiek veikts vēlāk, izmantojot bankas pārskaitījumu vai tiešo maksājumu sistēmu, pasūtījuma nosūtīšana tiek atlikta uz nākamo darba dienu, saņemšanas termiņš tiek atlikts par divām darba dienām.
6.8.4. Visi maksājumi, kas veikti par pasūtījumu pēc pulksten 15:00, darba dienās vai jebkurā laikā, kas nav darba dienās, atliek pasūtījuma nosūtīšanas termiņu uz nākamo darba dienu.
6.9. Kad preces tiek piegādātas no noliktavām ārvalstīs, piegāde var aizņemt apmēram 8-15 darba dienas.
6.10. Ja prece tiek piegādāta pēc individuāla pasūtījuma, tiek piemēroti individuāli saskaņoti piegādes nosacījumi, bet maksimālais piegādes laiks nepārsniedz 3-4 nedēļas. Atsevišķu preču piegādes laiki var atšķirties. Provizoriskais termiņš ir norādīts pie katras preces.
6.11. Pasūtītās preces vienmēr tiek piegādātas vienā sūtījumā, un Pircējs tiek individuāli informēts par dažādu preču piegādes laikiem. Pasūtītās vairākas preces pēc klienta pieprasījuma var piegādāt atsevišķos sūtījumos par papildu standarta piegādes maksu saskaņā ar šo noteikumu 6. punktu.
6.12. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas savlaicīgi Pircēja vainas dēļ vai tādu apstākļu dēļ, kurus Pārdevējs nevar ietekmēt.
6.13. Preču piegādes laikā jums jāpārbauda sūtījuma ārējais stāvoklis, kamēr kurjers vēl nav devies prom. Ja tiek novēroti vismazākie sūtījuma pārkāpumi, nepieciešams rakstīt komentārus par sūtījuma pārkāpumiem vai atteikties pieņemt sūtījumu.
6.14. Pieņemot sūtījumu un parakstot apliecinājumu bez komentāriem, sūtījums tiek uzskatīts par kvalitatīvu, tādā gadījumā pretenzijas par preču ārējiem bojājumiem vairs netiks pieņemtas. Jebkurā gadījumā produkta garantijas saistības paliek spēkā.
6.15. Ja sūtījums tiek piegādāts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir neatbilstošas preces vai nepareizs to daudzums, nepilnīga preču komplektācija, Pircējam nekavējoties jāinformē Pārdevējs.
6.16. Visos gadījumos, ja Pircējs piegādes laikā ievēro kādus bojājumus iepakojumam, Pircējam kurjera sniegtajā piegādes dokumentā ir jānorāda savas piezīmes vai jāsastāda atsevišķs ziņojums par šiem bojājumiem. Pircējam tas jādara kurjera klātbūtnē. To nedarot, Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības pret Pircēju par preču bojājumiem, kas saistīti ar iesaiņojuma bojājumiem, ko Pircējs nenorādīja kurjera piegādes dokumentā.
6.17. Par preču piegādi ārpus Latvijas, lūdzu, sazinieties pa e-pastu info@abcrotallietas.lv par piegādes noteikumiem un cenu, mēs informēsim ar Jums personīgi.
6.18. Standarta piegādes cena nav spēkā, ja preču svars pārsniedz 30 kg. Piegādājot šādu produktu, mēs ar Jums sazināsimies personīgi.

 

7. Produkta kvalitāte un garantijas, garantijas apkalpošana

Ja vēlaties iesniegt produktu garantijas remontam, jums ir nepieciešams:

 1. Aizpildīt garantijas apkalpošanas veidlapu: DOC. PDF. (izvēlieties vēlamo formātu)
  PIEZĪME: Atgriešanas forma ir jāaizpilda un faktiski jāparaksta, veidlapā jābūt patiesiem un derīgiem datiem. Nenorādot šādu informāciju, neaizpildot vai neparakstot veidlapu, atcelšana netiks veikta.
 2. Nosūtiet aizpildīto pasūtījuma anulēšanas veidlapu uz klientu apkalpošanas uz e-pastu info@abcrotallietas.lv. E-pasta tēmā jāietver "Garantijas Apkalpošana" un Jūsu piecciparu pasūtījuma numurs, piemēram: "Garantijas Apkalpošana 12345". Pasūtījuma numuru varat atrast rēķinā un ar pasūtījumu saistītajos e-pastos, īsziņās.
 3. Gaidīt, līdz servisa speciālisti ar Jums sazināsies (līdz 2 d.d.).
 4. Pēc sazināšanās ar klientu apkalpošanas speciālistiem un sīkākas informācijas saņemšanas atpakaļ nosūtītā prece jāiesaiņo un jānodod kurjeram saskaņā ar šādu preču atgriešanas procedūru:
 • Precei jābūt oriģinālā un kārtīgā iepakojumā;
 • Produktam jābūt iesaiņotam (nedrīkst nosūtīt maisiņā, citā nestabilā un neoriģinālā iepakojumā vai neiepakotu);
 • Precei jābūt Pircēja nesabojātai;
 • Atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;

PIEZĪME: kurjers (izsauc "ABC rotaļlietas" un arī aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu) tiek izsaukts nākamajā darba dienā pēc veidlapas saņemšanas.

 1. Pēc atgrieztās preces nodošanas kurjeram nav nepieciešams neko aizpildīt un izdrukāt, uzlīmēt uzlīmes uz iesaiņojumiem, izsekot sūtījumam.
 2. Pēc garantijas pārbaudes (ilgst 5 dienas pēc garantijas preču saņemšanas) un garantijas remonta (ilgst līdz divām nedēļām (10 d.d.), bet neparedzētu apstākļu gadījumā, importējot nepieciešamās detaļas no ražotāja, garantijas remonts var aizņemt ilgāku laiku, informējot klientu) prece tiek atgriezta Pircējam ar kurjeru.

 

Citi garantijas apkalpošanas un kvalitātes nodrošināšanas noteikumi

7.1. Katras "ABC rotaļlietas" interneta veikalā pardodamās preces dati kopīgi norādāmi pie katras preces esošajā aprakstā. Uz elektroniskām precēm attiecas Eiropas Savienības standarta 24 mēnešu termiņš garantija.
7.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var neatbilst faktiskajam preču lielumam, formai un krāsai Pircēja izmantotā monitora vai telefona ekrāna īpašību dēļ.
7.3. Pārdevējs uz noteiktu laiku nodrošina kvalitātes garantiju noteikta veida precēm, kuru īpašais termiņš un citi nosacījumi ir norādīti šādu preču aprakstos.
7.4. Ja pārdevējs nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, garantija ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos.
7.5. ES mēroga Direktīva 1999/44 / EK paredz vismaz 24 mēnešus garantijas laiku. Atsevišķos gadījumos ražotājs var noteikt īsāku vai garāku laika posmu. Šajā gadījumā tiek piemērots ražotāja garantijas laiks.
7.6. Preču piegāde garantijas apkalpošanai tiek veikta uz pircēja rēķina. Preces tiek piegādātas garantijas apkalpošanai ar kurjeru, kuru pieteicis "ABC rotaļlietas" . Pēc garantijas apkalpošanas tiek izsniegts rēķins par piegādi un piegādi, bez kura salaboto preci pircējam neatgriezīs.
7.6.1. Pēc garantijas servisa pasūtīšanas "ABC rotaļlietas" aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu. Klientam nekas nav jāaizpilda un papildus jādrukā, jāpielīmē iepakojumi, jāseko līdzi.
7.6.2. Pircējs apņemas pareizi un droši iesaiņot pārvadājamās preces. "ABC rotaļlietas" neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies nepareizi iesaiņotu preču pārvadāšanas laikā, kas tiek atdotas garantijas apkalpošanai.
7.7. Garantijas apkalpošanu veic autorizēts "ABC rotaļlietas" servisa centrs, garantijas pārbaude tiek veikta 5 darba dienu laikā pēc garantijas preču saņemšanas remontam.
7.8. Garantijas remonts tiek veikts līdz divām nedēļām (desmit darba dienām), bet neparedzētu apstākļu gadījumā, importējot nepieciešamās detaļas no ražotāja, garantijas remonts var aizņemt ilgāku laiku, informējot klientu.
7.8. Ražotāja garantija neattiecas uz dabiski nodilušām detaļām.
7.9. Ja tiek konstatēts, ka precei ir neatbilstība saskaņā ar garantiju, bet gan patērētāja vainas dēļ un / vai nepareizas izmantošanas dēļ defekta novēršanai, nepieciešamā informācija defekta novēršanai.

7.10. Ja tiek konstatēts, ka izstrādājums ir nopietni bojāts, nepilnīgs ražotāja vainas, ražotāja defekta vai jebkādas citas kvalitātes neatbilstības dēļ, kuru dēļ nepieciešams garantijas serviss, produkts nekavējoties tiek aizstāts, neatkarīgi no tā, cik ilgi produkts ir izmantots.
7.11. Klientam vienmēr ir tiesības sazināties ar "ABC rotaļlietas", un mēs centīsimies sniegt tūlītēju palīdzību vai nepieciešamo informāciju par produkta remontu. Sazinoties, lūdzu, norādiet pasūtījuma numuru, pirkuma datumu, pircēja vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu.
7.12. Ja izstrādājums ir sliktas kvalitātes, Jūs varat to atgriezt vai apmainīt 14 kalendāro dienu laikā pēc produkta saņemšanas saskaņā ar šo noteikumu 8. nodaļu.

 

Pretējā gadījumā, lūdzu, ievērojiet šādus noteikumus:

8. Preču un/vai naudas atgriešana un maiņa

Lai atceltu vēl neapmaksātu pasūtījumu, nepieciešams:

 1. Sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni: +371 67 870 116.

Ja vēlaties atcelt apmaksātu pasūtījumu, kura preces vēl neesat saņēmis, vai noteiktas preces (-es) no neapstiprināta pasūtījuma, un atgūt naudu, nepieciešams:

 1. Aizpildīt pasūtījuma anulēšanas veidlapu: DOC. PDF. (izvēlieties vēlamo formātu)

PIEZĪME: Atgriešanas forma ir jāaizpilda un faktiski jāparaksta, veidlapā jābūt patiesiem un derīgiem datiem. Nenorādot šādu informāciju, neaizpildot vai neparakstot veidlapu, atcelšana netiks veikta.

 1. Nosūtiet aizpildīto pasūtījuma anulēšanas veidlapu uz klientu apkalpošanas uz e-pastu info@abcrotallietas.lv. E-pasta tēmā jāietver "Pasūtījuma atcelšana" un Jūsu piecciparu pasūtījuma numurs, piemēram: "Pasūtījuma atcelšana 12345". Pasūtījuma numuru varat atrast rēķinā un ar pasūtījumu saistītajos e-pastos, īsziņās.

Ja vēlaties atgriezt preci un saņemt atpakaļ naudu, nepieciešams:

 1. Aizpildīt preces atgriešanas veidlapu (14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad preces piegādātas Pircējam): DOC. PDF. (izvēlēties vēlamo formātu)  PIEZĪME: Atgriešanas forma ir jāaizpilda un faktiski jāparaksta, veidlapā jābūt patiesiem un derīgiem datiem. Nenorādot šādu informāciju, neaizpildot vai neparakstot veidlapu, atcelšana netiks veikta.
 2. Nosūtiet aizpildīto pasūtījuma anulēšanas veidlapu uz klientu apkalpošanas uz e-pastu info@abcrotallietas.lv. E-pasta tēmā jāietver "Preču atgriešana" un Jūsu piecciparu pasūtījuma numurs, piemēram: "Preču atgriešana 12345". Pasūtījuma numuru varat atrast rēķinā un ar pasūtījumu saistītajos e-pastos, īsziņās.
 3. Gaidiet, līdz servisa speciālisti ar Jums sazināsies (līdz 2 d.d.).
 4. Pēc sazināšanās ar klientu apkalpošanas speciālistiem un sīkākas informācijas saņemšanas atpakaļ nosūtītā prece jāiesaiņo un jānodod kurjeram saskaņā ar šādu preču atgriešanas procedūru:
 • Precei jābūt oriģinālā un kārtīgā iepakojumā;
 • Produktam jābūt iesaiņotam (nedrīkst nosūtīt maisā, citā nestabilā un neoriģinālā iepakojumā vai neiepakotu);
 • Precei jābūt Pircēja nesabojātai;
 • Precei jābūt nelietotai, nezaudējot tā komerciālo izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoņemta aizsargplēve utt.) (Šo punktu nepiemēro, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
 • Atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
 • Atgriežot preci, atpakaļ pievienotās preces iepakojumā ir jāpievieno pirkuma dokuments (rēķins).

PIEZĪME: kurjers (izsauc "ABC rotaļlietas" un arī aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu) tiek izsaukts nākamajā darba dienā pēc veidlapas saņemšanas.

 1. Pēc atgrieztās preces nodošanas kurjeram nav nepieciešams neko aizpildīt un izdrukāt, uzlīmēt uzlīmes uz iesaiņojumiem, izsekot sūtījumam.
 2. Nauda tiks atgriezta bankas kontā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, šis termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad preces tiek atgrieztas noliktavā.

Citi preču un naudas atgriešanas noteikumi

8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas un atgiestas saskaņā ar LR ekonomikas ministra 2001. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar izbeigt saskaņā ar LR likumiem (kad līgums ir par higiēnas preču pārdošanu) . Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

8.2. Nekvalitatīvu preču atgriešana un/vai maiņa ir bez maksas. Kvalitatīvas preces tiek atgrieztas uz pircēja rēķina. Atgrieztās preces piegādā ar kurjeru, kuru pasūta "ABC rotaļlietas" , atgriešanas process ilgst līdz 5 darba dienām. Atgriezto preču stāvokli pārbauda garantijas serviss, ja atgrieztās preces ir kvalitatīvas, no atgrieztās summas tiek ieturēta maksa (€ 5). Garantijas servisa pārbaude var aizņemt līdz 10 darba dienām, sākot ar preču saņemšanu noliktavā. Šajā laika periodā tiek noteikta preču nepilnības un sniegti secinājumi.

8.3. Pēc garantijas servisa pasūtīšanas "ABC rotaļlietas" aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu. Pēc atgrieztās preces nodošanas kurjeram nav nepieciešams neko aizpildīt un izdrukāt, uzlīmēt uzlīmes uz iesaiņojumiem, izsekot sūtījumam. Papildu atrunu vai problēmu dēļ "ABC rotaļlietas" vadītāji personīgi sazinās ar klientu.

8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs neievēro iepriekš norādīto preču atgriešanas kārtību.

8.5. Atgriežot saņemto nepareizo un/vai nekvalitatīvo preci, Pārdevējs apņemas šādas preces atgriezt un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm.

8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav preču, kas piemērotas nomaiņai, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa 10 (desmit) darba dienu laikā, izņemot piegādes cenu.

8.7. "ABC rotaļlietas" vienpusēji ir tiesības atskaitīt piešķirtās papildu atlaides summu no klientam atgriestās summas, ja klients izmantoja papildu piedāvājuma atlaides priekšrocības un vēlāk no piedāvājuma, kuram tika piemērota atlaide, atcēla (atdeva) vismaz vienu kvalitatīvu preci.

8.8. Ja preces atgriešanas iemesls ir slikta kvalitāte, "ABC rotaļlietas" apņemas nomainīt nekvalitatīvu preci ar piemērotas kvalitātes preci vai par saviem līdzekļiem atgriezt par produktu samaksāto naudu. Kvalitatīvas preces tiek aizstātas vai atdotas saskaņā ar "Preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem", kas apstiprināti ar ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217.

8.9. Ja klienta garantijas laikā iegādātais produkts ir nekvalitatīvs, tiek aizstāts ar jaunu, atbilstošas kvalitātes produktu, atlikušais garantijas laiks, t.i. garantijas laiks netiek pagarināts.

8.10. SVARĪGI! Atgriešanas procedūra neattiecas uz:

Juridiskām personām; produktiem ar individuālām klientu izmaiņām atbilstoši vēlmēm, individuāliem pasūtījumiem (piemēram, drukāšanai), kas neatgriezeniski sabojā to sākotnējo komerciālo izskatu; individuāli pasūtītas preces; preces, kuras ir sabojājis klients; preces, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem atgriešanas standartiem (bojāts komerciālais izskats, ar lietošanas pazīmēm, nolietojumu); preces, kuras jāatdod pēc 14 dienu atgriešanas perioda precēm, pie kurām netika pievienota atgriešanas forma ar precīzu informāciju un parakstu.

Izņēmums attiecas uz:

Preces, kuras neatbilst atgriešanas nosacījumiem, bet ir zemas kvalitātes.

9. Pircēja un pārdevēja pienākumi

9.1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par Pircēja sniegto personas datu precizitāti. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā nesniedz precīzus personas datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt kompensāciju par tiešiem zaudējumiem.
9.2. Pircējs ir atbildīgs par darbībām, kas veiktas, izmantojot "ABC rotaļlietas" interneta veikalu.
9.3. Reģistrējies Pircējs ir atbildīgs par savu pieslēgšanās datu nodošanu trešajām personām. Gadījumā, ja "ABC rotaļlietas" interneta veikala sniegtos pakalpojumus saņēmusi trešā persona, izmantojot Pircēja reģistrācijas paroli, lai izveidotu savienojumu ar interneta veikalu, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
9.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem un Pircēja saistībām, neizlasīja šos Noteikumus, kaut arī viņam tika dota šāda iespēja.
9.5. Ja Pārdevēja interneta veikalā ir saites uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai indivīdu vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veiktajām darbībām, neuztur, nekontrolē un nepārstāv šos uzņēmumus un personas.
9.6. Bojājuma gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10. Mārketings un informācija

10.1. Pārdevējs var uzsākt dažādas akcijas interneta veikalā pēc saviem ieskatiem.
10.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji, bez atsevišķa paziņojuma, mainīt akciju noteikumus, kā arī tos atcelt. Akciju noteikumu izmaiņas un atcelšana ir spēkā tikai no to darbības sākuma brīža un neattiecas uz pasūtījumiem, kas iesniegti pirms akciju vai to izmaiņu izziņošanas.
10.3. Pārdevējs visus paziņojumus nosūta ar saziņas līdzekļiem, kas norādīti Pircēja reģistrācijas veidlapā.
10.4. Pircējs visus paziņojumus un jautājumus sūta uz Pārdevēja interneta veikala sadaļā "Kontakti" norādīto tālruņa numuru vai e-pastu.
10.5. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Pircējs nesaņem nosūtīto informāciju vai apstiprinājuma ziņojumus interneta savienojuma, e-pasta pakalpojumu sniedzēja tīkla nepilnību dēļ.

11. Nobeiguma noteikumi

11.1. Šie preču pirkšanas/pārdošanas noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar LR likumiem un tiesību aktiem.
11.2. Visas domstarpības par šo Noteikumu izpildi risina sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, risinājums tiek meklēts saskaņā ar LR likumiem.

Rakstiet
Zvaniet