Latvian rusu

Preču un naudas atgriešana

Lai atceltu vēl neapmaksātu pasūtījumu, nepieciešams:

 1. Sazināties ar klientu apkalpošanas speciālistiem pa tālruni: +371 67 870 116.

Ja vēlaties atcelt apmaksātu pasūtījumu, kura preces vēl neesat saņēmis, vai noteiktas preces (-es) no neapstiprināta pasūtījuma, un atgūt naudu, nepieciešams:

 1. Aizpildīt pasūtījuma anulēšanas veidlapu: DOCPDF. (izvēlieties vēlamo formātu)


  Elektrisko automašīnu atgriešanas noteikumi:
  - Elektriskās automašīnas var tikt atgriestas 14 dienu laikā. (laiks tiek uzskaitīts no nākamās dienas, kad tika veikta piegāde)
  - Elektriskā automašīna nevar būt izmantota, mēģināta salikt kopā vai pilnībā salikta. Produkta izskatam, izmēram, u.c. datiem jābūt analizētiem bez salikšanas kopā un automašīnas braukšanas. Pieņemtās un lietotās automašīnas netiks pieņemtas atpakaļ un nauda netiek atgriesta.
  - Elektriskās automašīnas iepakojumam jābūt oriģinālam un nebojātam.
  - Elektriskajai automašīnai jābūt atgriestai pilnā komplektācijā, maisi un citas lietas, kas atradās kastē nedrīkst būt sabojāti, atplēsti.
  - Elektriskās automašīnas atgriešanas izdevumus sedz pircējs (izņemot, kad tiek veikta produkta atgriešana garantijas remonta ietvaros)
   

PIEZĪME:Atgriešanas forma ir jāaizpilda un faktiski jāparaksta, veidlapā jābūt patiesiem un derīgiem datiem. Nenorādot šādu informāciju, neaizpildot vai neparakstot veidlapu, atcelšana netiks veikta.

 1. Nosūtiet aizpildīto pasūtījuma anulēšanas veidlapu uz klientu apkalpošanas uz e-pastu info@abcrotallietas.lv. E-pasta tēmā jāietver "Pasūtījuma atcelšana" un Jūsu piecciparu pasūtījuma numurs, piemēram: "Pasūtījuma atcelšana 12345". Pasūtījuma numuru varat atrast rēķinā un ar pasūtījumu saistītajos e-pastos, īsziņās.

Ja vēlaties atgriezt preci un saņemt atpakaļ naudu, nepieciešams:

 1. Aizpildīt preces atgriešanas veidlapu (14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad preces piegādātas Pircējam): DOCPDF.(izvēlēties vēlamo formātu)  PIEZĪME: Atgriešanas forma ir jāaizpilda un faktiski jāparaksta, veidlapā jābūt patiesiem un derīgiem datiem. Nenorādot šādu informāciju, neaizpildot vai neparakstot veidlapu, atcelšana netiks veikta.
 2. Nosūtiet aizpildīto pasūtījuma anulēšanas veidlapu uz klientu apkalpošanas uz e-pastu info@abcrotallietas.lv. E-pasta tēmā jāietver "Preču atgriešana" un Jūsu piecciparu pasūtījuma numurs, piemēram: "Preču atgriešana 12345". Pasūtījuma numuru varat atrast rēķinā un ar pasūtījumu saistītajos e-pastos, īsziņās.
 3. Gaidiet, līdz servisa speciālisti ar Jums sazināsies (līdz 2 d.d.).
 4. Pēc sazināšanās ar klientu apkalpošanas speciālistiem un sīkākas informācijas saņemšanas atpakaļ nosūtītā prece jāiesaiņo un jānodod kurjeram saskaņā ar šādu preču atgriešanas procedūru:
 • Precei jābūt oriģinālā un kārtīgā iepakojumā;
 • Produktam jābūt iesaiņotam (nedrīkst nosūtīt maisā, citā nestabilā un neoriģinālā iepakojumā vai neiepakotu);
 • Precei jābūt Pircēja nesabojātai;
 • Precei jābūt nelietotai, nezaudējot tā komerciālo izskatu (nesabojātas etiķetes, nenoņemta aizsargplēve utt.) (Šo punktu nepiemēro, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
 • Atgrieztajai precei jābūt tādā pašā komplektācijā, kādā Pircējs to saņēma;
 • Atgriežot preci, atpakaļ pievienotās preces iepakojumā ir jāpievieno pirkuma dokuments (rēķins).

PIEZĪME: kurjers (izsauc "ABC rotaļlietas" un arī aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu) tiek izsaukts nākamajā darba dienā pēc veidlapas saņemšanas.

 1. Pēc atgrieztās preces nodošanas kurjeram nav nepieciešams neko aizpildīt un izdrukāt, uzlīmēt uzlīmes uz iesaiņojumiem, izsekot sūtījumam.
 2. Nauda tiks atgriezta bankas kontā ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, šis termiņš tiek aprēķināts no dienas, kad preces tiek atgrieztas noliktavā.

Citi preču un naudas atgriešanas noteikumi

8.1. Pārdoto preču trūkumi tiek novērsti, zemas kvalitātes preces tiek aizstātas un atgriestas saskaņā ar LR ekonomikas ministra 2001. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 “Par preču atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu”, kas apstiprināti ar preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem, izņemot gadījumus, kad līgumu nevar izbeigt saskaņā ar LR likumiem (kad līgums ir par higiēnas preču pārdošanu) . Visos gadījumos nauda par atgrieztajām precēm tiek pārskaitīta tikai uz maksātāja bankas kontu.

8.2. Nekvalitatīvu preču atgriešana un/vai maiņa ir bez maksas. Kvalitatīvas preces tiek atgrieztas uz pircēja rēķina. Atgrieztās preces piegādā ar kurjeru, kuru izsauc "ABC rotaļlietas" , atgriešanas process ilgst līdz 5 darba dienām. Atgriezto preču stāvokli pārbauda garantijas serviss, ja atgrieztās preces ir kvalitatīvas, no atgrieztās summas tiek ieturēta maksa (€ 5). Garantijas servisa pārbaude var aizņemt līdz 10 darba dienām, sākot ar preču saņemšanu noliktavā. Šajā laika periodā tiek noteikta preču nepilnības un sniegti secinājumi.

8.3. Pēc garantijas servisa pasūtīšanas "ABC rotaļlietas" aizpilda visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar preču pārvadāšanu. Pēc atgrieztās preces nodošanas kurjeram nav nepieciešams neko aizpildīt un izdrukāt, uzlīmēt uzlīmes uz iesaiņojumiem, izsekot sūtījumam. Papildu atrunu vai problēmu dēļ "ABC rotaļlietas" vadītāji personīgi sazinās ar klientu.

8.4. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs neievēro iepriekš norādīto preču atgriešanas kārtību.

8.5.Atgriežot saņemto nepareizo un/vai nekvalitatīvo preci, Pārdevējs apņemas šādas preces atgriezt un aizstāt ar līdzīgām piemērotām precēm.

8.6. Gadījumā, ja Pārdevējam nav preču, kas piemērotas nomaiņai, Pircējam tiek atmaksāta samaksātā summa 10 (desmit) darba dienu laikā, izņemot piegādes cenu.

8.7. "ABC rotaļlietas" vienpusēji ir tiesības atskaitīt piešķirtās papildu atlaides summu no klientam atgriestās summas, ja klients izmantoja papildu piedāvājuma atlaides priekšrocības un vēlāk no piedāvājuma, kuram tika piemērota atlaide, atcēla (atdeva) vismaz vienu kvalitatīvu preci.

8.8. Ja preces atgriešanas iemesls ir slikta kvalitāte, "ABC rotaļlietas" apņemas nomainīt nekvalitatīvu preci ar piemērotas kvalitātes preci vai par saviem līdzekļiem atgriezt par produktu samaksāto naudu. Kvalitatīvas preces tiek aizstātas vai atdotas saskaņā ar "Preču atgriešanas un apmaiņas noteikumiem", kas apstiprināti ar ekonomikas ministra 2001. gada 29. jūnija rīkojumu Nr. 217.

8.9. Ja klienta garantijas laikā iegādātais produkts ir nekvalitatīvs, tiek aizstāts ar jaunu, atbilstošas kvalitātes produktu, atlikušais garantijas laiks, t.i. garantijas laiks netiek pagarināts.

8.10. SVARĪGI! Atgriešanas procedūra neattiecas uz:

Juridiskām personām; produktiem ar individuālām klientu izmaiņām atbilstoši vēlmēm, individuāliem pasūtījumiem (piemēram, drukāšanai), kas neatgriezeniski sabojā to sākotnējo komerciālo izskatu; individuāli pasūtītas preces; preces, kuras ir sabojājis klients; preces, kas neatbilst iepriekš uzskaitītajiem atgriešanas standartiem (bojāts komerciālais izskats, ar lietošanas pazīmēm, nolietojumu); preces, kuras jāatdod pēc 14 dienu atgriešanas perioda precēm, pie kurām netika pievienota atgriešanas forma ar precīzu informāciju un parakstu.

Izņēmums attiecas uz:

Preces, kuras neatbilst atgriešanas nosacījumiem, bet ir zemas kvalitātes.

Rakstiet
Zvaniet